Certyfikaty

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy
Głogów Małopolski
z dnia 05.09.2002 r.

w sprawie zmiany zezwolenia
na zbieranie i transport odpadów