LokalizacjaOdbieramy sprzęt z całego woj. podkarpackiego
własnym transportem.