Oferta
Odbieramy następujące rodzaje odpadów:
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy czyli:
 • monitory komputerowe, telewizory, terminale i inne urządzenia zawierające kineskopy;
 • UPS'y i inne urządzenia zawierające niebezpieczne baterie i akumulatory;
 • świetlówki i inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy;
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż w 16 02 09 do 16 02 13 czyli:
 • komputery, noteboki, laptopy, palmtopy, drukarki, plotery, skanery, klawiatury, myszki komputerowe, zasilacze, koncentratory, modemy, huby i inne niewymienione urządzenia komputerowe i peryferyjne;
 • kopiarki, niszczarki dokumentów, maszyny do pisania, kalkulatory, telefony, faxy, telexy, dalekopisy, telefony komórkowe, centrale telefoniczne, rzutniki, kasy fiskalne, wagi elektroniczne, bankomaty, czytniki kart magnetycznych;
 • systemy radiowęzłowe, radioodbiorniki, tunery satelitarne, anteny satelitarne i telewizyjne, sprzęt tele­trans­mi­syj­ny, systemy nadawczo-odbiorcze, radary, radiostacje, CB-radia, krótkofalówki, kamery przemysłowe i video, magnetowidy, megafony, zegary elektryczne i elektroniczne, klimatyzatory, urządzenia chłodnicze, wentylatory, wiertarki, wkrętarki, pilarki, wycinarki oraz inne narzędzia elektryczne;
 • kuchenki mikrofalowe, elektryczne, gazowe, lodówki, pralki, odkurzacze, grille elektryczne, opiekacze, pochłaniacze, czajniki elektryczne, ekspresy, nagrzewnice, grzejniki elektryczne, krajalnice, tostery, frytkownice, gofrownice, sokowirówki, roboty kuchenne, miksery, żelazka, suszarki, lokówki, lampy, maszyny do szycia;
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń, czyli:
 • kineskopy, lampy oscyloskopowe i innego rodzaju niebezpieczne elementy nie będące samodzielnymi urządzeniami;
16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 czyli:
 • podzespoły elektroniczne i elektryczne, płytki elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, wtyczki, przełączniki, kable i przewody oraz innego rodzaju elementy nie będące samodzielnymi urządzeniami;
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji, czyli:
 • dyski twarde, dyski wymienne, dyskietki, taśmy magnetyczne, płyty CD;
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne, czyli:
 • tonery, taśmy barwiące, cartridge i wszelkiego rodzaju pojemniki na tusz itp.
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymienione w 08 03 17*

Baterie i akumulatory

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe;
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory;

Materiały fotograficzne

09 01 01 Wodne roztwory wywoływacza i aktywatorów;
09 01 02 Wodne roztowry wywoływacza do płyt offsetowych;
09 01 03 Roztwory wywoływacza oparte na rozpuszczalnikach;
09 01 04 Roztwory utrwalacza;
09 01 05 Roztowry wybielacza i kąpieli wybielająco-utrwalających;
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro i związki srebra;
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra;
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii;
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03;
09 01 80 Przeterminowane odczynniki fotograficzne;
09 01 99 Inne niewymienione odpady;
16 06 01 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (zużyte roztwory fotograficzne zbierane jako jeden roztwór);

Opakowania

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 Opakowania z drewna;
15 01 04 Opakowania z metalu;
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 Opakowania ze szkła;
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości chemii fotograficznej oraz nią zanieczyszczone;

15 02 02 Odzież robocza

Reasumując, jeżeli posiadasz odpady wymienione w tabeli poniżej, zgodnej z rozporządzeniem Ministra źrodowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), zgłoś się do Nas, a nasz profesjonalizm zapewni Waszej firmie komfort związany z odbiorem (na nasz koszt).

16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Zgodnie z naszymi Zezwoleniami, po przekazaniu naszej firmie sprzętu przeznaczonego do utylizacji ponosimy całkowitą odpowiedzialność za odebrane odpady. Pragniemy również Państwa poinformować, że koszt utylizacji można w całości odjąć od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 15 Ustawy z 15.02.92 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

* - odpady niebezpieczne