O firmie
Firma P.M.S. "KAMA" powstała początkiem lat dziewięćdziesiątych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specyficzny rodzaj usługi, jakim jest profesjonalna utylizacja wszelkiego wyeksploatowanego sprzętu elektro­nicz­ne­go pochodzącego z gałęzi całego przemysłu jak i z gospodarstw do­mo­wych.

Otwierając firmę wykorzystaliśmy doświadczenie zdobyte we wcześniejszych latach pracy w powyższej branży. W międzyczasie przeszliśmy szkolenie z za­kre­su Ochrony Środowiska, uzyskaliśmy koncesję, oraz wszelkie decyzje niezbędne do prowadzenia wyżej wymienionej działalności.


Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie pozbycia się tych odpadów, dogodne warunki odbioru, płatności oraz możliwość negocjowania ceny w przypadku stałej współpracy czy też dużych ilości odpadów elektronicznych, RTV i AGD.

Efekty ekologiczne:


Dzięki istnieniu metod gwarantujących 90% odzysk surowców wtórnych z od­pa­dów pozbywamy się ze środowiska znaczącej ilości odpadów potencjalnie niebezpiecznych i problemowych do samodzielnego zagospodarowania. Z olbrzymią ilością np.: kineskopów - odpadu charakteryzującego się prawie zerowym współczynnikiem biodegradacji przyjdzie borykać się nam jeszcze przez wiele dziesiątek lat.

Takim samym zagrożeniem są urządzenia chłodnicze zawierające substancje zubożającą warstwę ozonową Ziemi. Dzięki naszej firmie odpady te przestają być takim problemem; mamy nadzieję, że dziesiątki, a może i setki nikomu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych trafi do nas zamiast do lasów, rzek czy jezior.

Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie odpłatnego odbioru do utylizacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, elektronicznego, telekomunikacyjnego, RTV i AGD.